Development, Technology

Low Code

1 min read

Post Views: 163 คำว่า Low code หรือ No code นั้นมีมานานแล้ว เพียงแต่อาจจะไม่ได้ทำการตลาดในประเด็นนี้สักเท่าไร และยังจำกัดอยู่ในวงแคบๆ แต่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันนี้ ทำให้เกิดเครื่องมือด้านนี้มากขึ้น ช่วยให้การพัฒนาได้กว้างขึ้น ส่วนตัว ณ เวลานี้ใช้ SharePoint, Power Automation, Power Apps ช่วยในการทำรายงานโดยดึงข้อมูล หัดทำ […]