Life Style

Phonetics Alphabet

1 min read

Post Views: 160 เป็นนักวิทยุสมัครเล่นมาตั้งนานมากแล้ว แต่ไม่ค่อยได้เปิดสถานี การเรียกสะกดตัวอักษรก็ไม่ค่อยคล่อง แถมหลงลืมตัวที่ไม่ค่อยพบเจอบ่อยๆ วันก่อนจะใช้ HAM/Military/NATO Phonetics Alphabet แจ้งตัวสะกดชื่อ และหมายเลขเครื่อง ก็กะท่อนกะแท่น วันนี้มาพิมพ์ใน blog ดูสิว่าจะจำได้ขึ้นหรือไม่ Alpha Bravo Charlie Delta Echo Foxtrot Golf Hotel […]