Life Style

อัตราค่าไฟฟ้าผันแปร ft 0.9343 เดือนแรก

1 min read

Post Views: 262 เดือนแรกที่การไฟฟ้านครหลวงได้มีการปรับอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร ft จาก 0.24/0.25 เป็น 0.9343 โชคดีที่ติดตั้งระบบ Solar-cell on-grid ประกอบกับเดือนกันยายน มีพายุเข้าฝนตกเกือบทั้งเดือน อากาศไม่ร้อน แนวโน้มปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ ก็ลดลง เพราะระบบแสดงให้เห็นการใช้ปริมาณไฟฟ้า เป็นการสร้างความระมัดระวังในการใช้พลังงานไฟฟ้า การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นแบบประหยัดพลังงานมากขึ้น เช่น ระบบปรับอากาศที่เป็นแบบ Inverter แบบแสงสว่างที่เป็น LED […]

Life Style

การไฟฟ้าส่วนครัวเรือน HEA

1 min read

Post Views: 123 ผลประกอบการการไฟฟ้าส่วนครัวเรือน 3 เดือนที่ผ่าน กรกฎา-สิงหา-กันยา โดยเฉลี่ยแล้วระบบพลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 24% เดือนกันยา อาจจะมีการใช้และผลิตน้อยกว่า 2 เดือนก่อนหน้า เพราะฝนตกเกือบทุกวัน อากาศไม่ร้อน ลดการเปิดเครื่องปรับอากาศ