SysAdmin, Technology, Troubleshooting

Install self-host remote support – Rustdesk

1 min read

Post Views: 445 จากการที่รับงานดูแลลูกค้าเอง จึงต้องหาเครื่องมือที่จะช่วยในการทำ remote support ในตลาดคนส่วนมากจะใช้ Team Viewer, Anydesk แต่ด้วยราคาและเป็น proprietary ทำให้ต้องมองหาทางเลือกใน opensource ก็พบ Rustdesk เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ ตัว Rustdesk นั้น สามารถที่จะทำ self-host server ได้ […]

SysAdmin, Technology, Troubleshooting

Remote Support

1 min read

Post Views: 360 หากยังไม่ได้ติดตั้ง rustdesk, ให้ทำการ download โปรแกรมและติดตั้งก่อน https://github.com/rustdesk/rustdesk/releases/download/1.1.9/rustdesk-1.1.9-x64.exe หรือhttps://github.com/rustdesk/rustdesk/releases/download/1.1.9/rustdesk-1.1.9-x32.exe เปิดโปรแกรม rustdesk และทำการตั้งค่า ID Server – ไปที่เมนูสามจุด (1) แล้วเลือก ID/Relay Server (2) ใส่ remote.chookiat.com ในช่อง […]

SysAdmin, Technology

Cloudflare DNS

1 min read

Post Views: 254 Cloudflare ให้บริการด้านของการ cached website เพื่อให้การเข้าถึงได้เร็วขึ้น และได้เปิดตัวบริการจดโดเมนมาได้สักระยะหนึ่ง ได้มีโอกาสใช้บริการ Cloudflare ตัว Free ก็พอใจกับบริการที่มีให้ใช้งาน โดยเฉพาะเรื่อง NS หากท่านใดจดโดเมนไว้กับที่อื่นแล้วไม่สามารถที่จะบริการจัดการเพิ่ม-ลด sub domain หรือ DNS records ได้ แนะนำให้แจ้งย้าย ns […]

SysAdmin, Technology

LVM บน Debian 11 bullseye

3 mins read

Post Views: 283 LVM (Logical Volume Manager) ช่วยให้สามารถรวม disk หลายตัวเข้าด้วย เพื่อทำเป็น logical volumn ที่สามารถเพิ่ม-ลดขนาดของ volume ได้ สภาพแวดล้อม ในการทดสอบทำนี้ มีใช้อุปกรณ์ดังนี้ Raspberry Pi 4 8G ติดตั้ง Debian […]

DevOps, SysAdmin, Technology

LXC – Linux Containers

3 mins read

Post Views: 155 อยากได้ container หรือ virtual machine บน Linux Mint ที่ใช้งานประจำ เพื่อจะได้ติดตั้งระบบต่างๆ ที่ต้องการทดลองเล่นเรียนรู้ เมื่อก่อนใช้ Virtual Box เพราะง่ายสะดวกดี แต่ก็ต้องแลกด้วยทรัพยากร ได้พบรู้จักคำว่า LXC ก็ตอนที่ทดลองใช้งาน Proxmox Virtual Environment […]

DevOps, SysAdmin, Technology

ประสบการณ์การติดตั้ง Docker บน Raspberry Pi 4

1 min read

Post Views: 204 ได้มีโอกาสติดตั้ง Docker บน Raspberry Pi 4 8GB ที่ทำ LXD/LXC ไว้ เลยนำมาแบ่งปันประสบการณ์ และเป็นบันทึกช่วยจำ อ้างอิงการติดตั้งจาก https://docs.docker.com/engine/install/debian/ ซึ่งระบุไว้ว่ารองรับ Debian 11 Bulleye ที่เป็น arm64 โชคดีที่ติดตั้ง RPi4 […]

SysAdmin, Technology

การติดตั้ง PIMCORE

5 mins read

Post Views: 229 PIMCORE เป็นระบบที่มากกว่าการเป็น Product Information Management (PIM) เพราะการที่จะมี PIM ได้นั้น ต้องมีการบริหารจัดการหลังบ้านอย่าง Digital Asset Management (DAM) และ Master Data Management (MDM) อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นๆ ได้โดยผ่าน API […]

Security & Privacy, SysAdmin, Technology

มาสร้าง SSH Key ใช้งานกัน

3 mins read

Post Views: 384 SSH Key เป็นตัวช่วยเพิ่มความปลอดภัยอีกระดับหนึ่งในการตรวจสอบการเข้าระบบ SSH หรือ Secure Shell เป็นการเข้าถึงระบบหรือ Server ผ่านทาง network ซึ่งโดยปกติแล้วจะเป็นการใช้ username กับ password คู่กันในการ authentication แต่ด้วย password authentication ระบบอาจมีช่องโหว่ เช่นถูก […]

SysAdmin, Technology

การติดตั้ง Debian

1 min read

Post Views: 317 Debian เป็น Linux Distro ที่มีความเสถียรที่สุด เหมาะกับการนำมาทำเป็นเครื่องแม่ข่าย (Server) และด้วยความเสถียรนี้จึงถูกนำมาใช้เป็นฐานสำหรับการต่อยอดสร้าง Distro ต่างๆ เช่น Ubuntu สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม และ download ได้จาก https://www.debian.org/ ในการติดตั้งนั้นมีมากกว่า 1 รูปแบบ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม ในที่นี่จะกล่าวถึงใน […]