ความล้มเหลว ๒๕๕๒

เมื่อกลางเดือนตุลาคมปีที่แล้ว เขียน blog ภายในองค์กรไว้ เป็นเรื่องราวความในใจของผู้บริหารงาน IT คนหนึ่ง ที่พยายามสร้างรากฐานที่มั่นคง เพื่อให้องค์กรมีขีดความสามารถที่สูงขึ้น ลดปัญหาภายในองค์กร แต่ก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำองค์กรท้องถิ่น

Continue reading

ทำธุรกิจ

ด้วยภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน แม้มีงานประจำอยู่แล้ว คงต้องหาอะไรทำเพิ่มเติม เพื่อเป็นการเสริมรายได้และความมั่นคงในการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน ดังนั้น น่าจะเป็นการดีที่จะเริ่มต้นทำอะไรเป็นของตัวเองบ้าง งาน IT Support น่าจะเป็นอะไรที่สะดวกที่สุด เนื่องจากมีความรู้ ความชำนาญอยู่แล้ว อีกทั้งธุรกิจ SME มีมากมายที่ยังไม่มี IT Support ทำให้การแข่งขันทางธุรกิจไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที การจ้างพนักงาน IT อาจจะเป็นการเพิ่มต้นทุน ทำให้กำไรลดลง ทางเลือกในการมี IT support ก็คือ การจ้างงานเป็นงานๆ หรือเป็นโครงการกันไป

Continue reading