การทำ Centralized Log server ด้วย Linux + Rsyslog + LogAnalyzer

ระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้งาน network แบบง่ายๆ นั้น ผมใช้ Debian Linux เป็นตัวแม่ข่ายในการทำระบบ โดยมี Rsyslog ทำหน้าที่รับข้อมูล Log จากระบบต่างๆ ลงใน MySQL database เมื่อมีการจัดเก็บข้อมูลแล้ว ก็ใช้ LogAnalyzer ทำหน้าที่ในการรายงานข้อมูลต่างๆ

Continue reading

ระบบ Centralize log system

กำลังศึกษาทำระบบ Centralized Log system เพื่อรองรับ พรบ.คอมพิวเตอร์ ด้วยตัวนี้อยู่ #RaspberryPI ซึ่งใช้ระบบ #OpenSource ไม่ว่าจะเป็น #raspbian (#debian) #rsyslog #loganalyzer และอื่นๆ การทำระบบนี้ ไม่ได้ยากที่การจัดเก็บ แต่วุ่นวายเรื่องของการจัดทำรายงาน  

Continue reading