การทำ Mirror/Repository server สำหรับ Raspbian

การติดตั้ง RPi จำนวนมากๆ เวลาที่ติดตั้ง software เพิ่มเติมโดยผ่านทาง repository server ที่อยู่บน Internet นั้น ไม่ใช่เรื่องสนุกเลย สิ้นเปลีือง bandwidth และเวลา เป็นอย่างมาก เพราะฉนั้นการตั้ง Mirror หรือ Repository server จึงเป็นเรื่องที่ควรทำ

Continue reading

ระบบ Centralize log system

กำลังศึกษาทำระบบ Centralized Log system เพื่อรองรับ พรบ.คอมพิวเตอร์ ด้วยตัวนี้อยู่ #RaspberryPI ซึ่งใช้ระบบ #OpenSource ไม่ว่าจะเป็น #raspbian (#debian) #rsyslog #loganalyzer และอื่นๆ การทำระบบนี้ ไม่ได้ยากที่การจัดเก็บ แต่วุ่นวายเรื่องของการจัดทำรายงาน  

Continue reading