การทำ Centralized Log server ด้วย Linux + Rsyslog + LogAnalyzer

ระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้งาน network แบบง่ายๆ นั้น ผมใช้ Debian Linux เป็นตัวแม่ข่ายในการทำระบบ โดยมี Rsyslog ทำหน้าที่รับข้อมูล Log จากระบบต่างๆ ลงใน MySQL database เมื่อมีการจัดเก็บข้อมูลแล้ว ก็ใช้ LogAnalyzer ทำหน้าที่ในการรายงานข้อมูลต่างๆ

Continue reading

Block SSH access on MikroTik

เมื่อทำการติดตั้ง Mikrotik เข้ากับเน็ตเวิร์ค หรือ Internet แล้ว หากไม่ได้มีการใช้งาน SSH หรือ Telnet แล้ว ก็ควรทำการปิด  Services เหล่านี้ เพื่อความปลอดภัยของระบบ และลดการรบกวนจากพวกพยายาม  

Continue reading