การติดตั้ง Java 1.6, Tomcat 6.0 บน FreeBSD 8.0

การติดตั้ง Tomcat บน FreeBSD นั้น เป็นสิ่งที่ค่อนข้างไม่สะดวกสบาย เหมือนบนระบบปฎิบัติการอื่นที่ Java มี binary รองรับ วิธีที่ใช้ในการติดตั้งโปรแกรมทั้ง ๒ ตัวนี้ เป็นการติดตั้งผ่าน port แต่การติดตั้งผ่าน port นั้นก็มีปัญหาจุกจิกในบางจุด

Continue reading

บันทึกการติดตั้ง Openbravo บน FreeBSD 8.0

บทนำ Openbravo เป็นโปรแกรม ERP แบบ Opensource ซึ่งพัฒนาด้วย Java และเป็น web based application การเขียนบทความนี้ จะเป็นลักษณะเขียนบันทึกการทำ เหมือนหรือคล้ายๆ กับการทำการทดลองอะไรบางอย่าง ทำไปบันทึกไป ยังไม่รู้ว่าจะสามารถติดตั้งและใช้งาน Openbravo 2.50 บน FreeBSD 8.0 ได้สำเร็จหรือไม่

Continue reading