บันทึกการติดตั้ง OpenERP 7.0 บน Debian 7.3

ผมมีแผนการที่จะให้บริการแอพพลิเคชั่นระบบบัญชี การขาย จัดซ์้อ สินค้าคงคลัง ฯลฯ หรือที่เรียกรวมๆ ว่าระบบ ERP สำหรับบริษัท-ร้านค้าที่ไม่มี IT และ/หรือไม่ต้องการที่จะลงทุนมากในส่วนของ IT แต่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการทำงานภายในองค์กร เพื่อให้การบริการเป็นไปได้อย่างสะดวกเรียบร้อย และไม่มีปัญหา ผมจึงต้องลงมือศึกษาอย่างจริงจังในการติดตั้ง ให้บริการ และ ฯลฯ OpenERP นั้น ผมได้ทดลองติดตั้งใช้งานบ้างแล้วบน Linux Mint ซึ่งเป็นเครื่อง Notebook ของผมเอง ในการติดตั้งนั้นก็สะดวกรวดเร็วไม่มีปัญหาใดๆ ในการติดตั้ง และเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนก็ได้ทดลองติดตั้งบน Debian 7.3 อย่างงงงง แต่ก็ผ่านพ้นไปได้ ใช้งานได้ดี ไม่ติดปัญหาใดๆ แต่ในวันนี้ ผมทดลองติดตั้งอีกครั้งบนคอมพิวเตอร์อีกตัวหนึ่ง โดยสมมุติสถานการณ์เสมือนจริง เพื่อทำเอกสารระบบเตรียมการติดตั้งจริง ก็พบปัญหาไม่สามารถใช้งาน OpenERP ได้หลังการติดตั้ง ซึ่งไม่เคยเป็นปัญหาก่อนหน้านี้เลย หลังจากตรวจสอบก็พบว่า PostgreSQL ซึ่งเป็น database engine ไม่ทำงาน…

Continue reading

ติดตั้งภาษาไทยบน Ubuntu 10.04 LTS

Ubuntu เป็น Linux อีกหนึ่ง Distro ที่ได้รับความนิยมมาก อันเนื่องจากความง่าย และสวยงาม อีกทั้งการติดตั้งโปรแกรมต่างๆ ที่มีมากมายได้ไม่ยากนัก Ubuntu สามารถที่จะดาวน์โหลด CD ISO Image ได้จาก ที่นี่สำหรับ desktop edition จากนั้นจึงทำการ burn เป็นแผ่น CD เพื่อทำการบูตเครื่องฯ จากแผ่นนี้

Continue reading

การติดตั้ง Java 1.6, Tomcat 6.0 บน FreeBSD 8.0

การติดตั้ง Tomcat บน FreeBSD นั้น เป็นสิ่งที่ค่อนข้างไม่สะดวกสบาย เหมือนบนระบบปฎิบัติการอื่นที่ Java มี binary รองรับ วิธีที่ใช้ในการติดตั้งโปรแกรมทั้ง ๒ ตัวนี้ เป็นการติดตั้งผ่าน port แต่การติดตั้งผ่าน port นั้นก็มีปัญหาจุกจิกในบางจุด

Continue reading