บันทึกการทำ Transparent proxy ด้วย Squid บน FreeBSD 10.2

FreeBSD เป็นระบบปฏิบัติการอีกหนึ่งที่ได้รับนิยมมากในการติดตั้งทำเป็น server ต่างๆ ด้วยความเสถียรของระบบ ผมเคยมี web server ตัวหนึ่งที่ไม่เคย reboot เลยเป็นระยะเวลากว่า 1500 วัน จนวันหนึ่งมีคนตัดไฟฟ้าที่จ่ายให้กับ data center ที่ตั้ง server อยู่ Squid  เป็น web cache proxy

Continue reading

การติดตั้ง Java 1.6, Tomcat 6.0 บน FreeBSD 8.0

การติดตั้ง Tomcat บน FreeBSD นั้น เป็นสิ่งที่ค่อนข้างไม่สะดวกสบาย เหมือนบนระบบปฎิบัติการอื่นที่ Java มี binary รองรับ วิธีที่ใช้ในการติดตั้งโปรแกรมทั้ง ๒ ตัวนี้ เป็นการติดตั้งผ่าน port แต่การติดตั้งผ่าน port นั้นก็มีปัญหาจุกจิกในบางจุด

Continue reading

บันทึกการติดตั้ง Openbravo บน FreeBSD 8.0

บทนำ Openbravo เป็นโปรแกรม ERP แบบ Opensource ซึ่งพัฒนาด้วย Java และเป็น web based application การเขียนบทความนี้ จะเป็นลักษณะเขียนบันทึกการทำ เหมือนหรือคล้ายๆ กับการทำการทดลองอะไรบางอย่าง ทำไปบันทึกไป ยังไม่รู้ว่าจะสามารถติดตั้งและใช้งาน Openbravo 2.50 บน FreeBSD 8.0 ได้สำเร็จหรือไม่

Continue reading

Squid 3.1 บน FreeBSD 7.2

ปัญหาด้านการควบคุมการใช้งาน Internet ภายในองค์กร ดูเหมือนจะเป็นอะไรที่น่าเหนื่อยใจ การปล่อยปละละเลยของผู้ดูแลระบบฯ ทำให้ผู้ใช้ขาดสามัญสำนึกในการใช้งาน Internet ก่อให้เกิดปัญหาโดยรวมต่อธุรกิจ นี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผมต้องทำอะไรสักอย่าง เพื่อควบคุมการใช้งาน Internet

Continue reading