การติดตั้ง Odoo 11 บน Debian 9.x

Odoo เป็น software สำหรับธุรกิจ แรกเริ่มนั้นมาจาก TinyERP และได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาเป็น OpenERP จนถึงเวอร์ชั่น 7 ก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งมาเป็น Odoo เพื่อให้ชื่อสอดคล้องกับความสามารถที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจาก ERP

Continue reading

การทำ Mirror/Repository server สำหรับ Raspbian

การติดตั้ง RPi จำนวนมากๆ เวลาที่ติดตั้ง software เพิ่มเติมโดยผ่านทาง repository server ที่อยู่บน Internet นั้น ไม่ใช่เรื่องสนุกเลย สิ้นเปลีือง bandwidth และเวลา เป็นอย่างมาก เพราะฉนั้นการตั้ง Mirror หรือ Repository server จึงเป็นเรื่องที่ควรทำ

Continue reading

การทำ Centralized Log server ด้วย Linux + Rsyslog + LogAnalyzer

ระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้งาน network แบบง่ายๆ นั้น ผมใช้ Debian Linux เป็นตัวแม่ข่ายในการทำระบบ โดยมี Rsyslog ทำหน้าที่รับข้อมูล Log จากระบบต่างๆ ลงใน MySQL database เมื่อมีการจัดเก็บข้อมูลแล้ว ก็ใช้ LogAnalyzer ทำหน้าที่ในการรายงานข้อมูลต่างๆ

Continue reading

ระบบ Centralize log system

กำลังศึกษาทำระบบ Centralized Log system เพื่อรองรับ พรบ.คอมพิวเตอร์ ด้วยตัวนี้อยู่ #RaspberryPI ซึ่งใช้ระบบ #OpenSource ไม่ว่าจะเป็น #raspbian (#debian) #rsyslog #loganalyzer และอื่นๆ การทำระบบนี้ ไม่ได้ยากที่การจัดเก็บ แต่วุ่นวายเรื่องของการจัดทำรายงาน  

Continue reading

คำสั่งเบื้องต้น Linux Basic command

วีดีโอแนะนำ คำสั่งเบื้องต้นของ Linux นี้ ได้ถูกโพสต์ไว้ที่ Youtube ก่อนหน้านี้ ในเมื่อมี website เป็นของตนเอง ก็เลยนำมาโพสต์ที่นี่ไว้ด้วย วีดีโอที่เหลืออื่นๆ ก็จะนำมาโพสต์ไว้ที่นี่เช่นกัน จะพยายามทำวีดีโอแนะนำเพิ่มเติม ขอเชิญทัศนาและติชม  

Continue reading