การติดตั้ง Java 1.6, Tomcat 6.0 บน FreeBSD 8.0

การติดตั้ง Tomcat บน FreeBSD นั้น เป็นสิ่งที่ค่อนข้างไม่สะดวกสบาย เหมือนบนระบบปฎิบัติการอื่นที่ Java มี binary รองรับ วิธีที่ใช้ในการติดตั้งโปรแกรมทั้ง ๒ ตัวนี้ เป็นการติดตั้งผ่าน port แต่การติดตั้งผ่าน port นั้นก็มีปัญหาจุกจิกในบางจุด

Continue reading