รายได้พิเศษจาก Google Adsense

ผมได้รู้จัก Google Adsense มานานพอสมควร แต่ไม่ได้ติดตั้งบนเวปของตนเองอย่างจริงจัง ตอนทำเวปช่วงหนึ่ง ก็ทำเล่นๆ แล้วก็ลืมๆ หายไป จนกระทั่งวันหนึ่งได้อ่านบทความสั้นๆ บทความหนึ่งในนิตยสารด้าน IT จึงทำให้เกิดการติดโฆษณาที่นี่ อาจจะรำคาญตาบ้างก็ต้องขออภัยไว้ก่อนนะครับ ลองติด ลองเล่นดูสักพัก

Continue reading

ทำธุรกิจ

ด้วยภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน แม้มีงานประจำอยู่แล้ว คงต้องหาอะไรทำเพิ่มเติม เพื่อเป็นการเสริมรายได้และความมั่นคงในการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน ดังนั้น น่าจะเป็นการดีที่จะเริ่มต้นทำอะไรเป็นของตัวเองบ้าง งาน IT Support น่าจะเป็นอะไรที่สะดวกที่สุด เนื่องจากมีความรู้ ความชำนาญอยู่แล้ว อีกทั้งธุรกิจ SME มีมากมายที่ยังไม่มี IT Support ทำให้การแข่งขันทางธุรกิจไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที การจ้างพนักงาน IT อาจจะเป็นการเพิ่มต้นทุน ทำให้กำไรลดลง ทางเลือกในการมี IT support ก็คือ การจ้างงานเป็นงานๆ หรือเป็นโครงการกันไป

Continue reading