มหัศจรรย์แห่งชีวิต ๗ หลักคิดจาก ว.วชิรเมธี

คัดลอกจาก อีเมล์ที่ส่งต่อมาให้ ยังไม่ได้ตรวจสอบว่าต้นฉบับจากที่ไหน บาง ส่วนจากหนังสือ“มหัศจรรย์แห่งชีวิต ๗ หลักคิดจาก ว.วชิรเมธี” เป็นการตอบคำถาม 20 ข้อ ที่น่าสนใจมาก ๑. กลัวลูกมีเซ็กส์ในวัยเรียน ไม่อยากให้เกิด ต้องเอาปัญญาใส่ในมือลูก ให้เงินลูกน้อยๆ ให้ความรู้แก่ลูกมากๆ ด่าลูก! น้อยๆ ให้คำสอนลูกมากๆ

Continue reading