การทำ Mirror/Repository server สำหรับ Raspbian

raspbian_logo

การติดตั้ง RPi จำนวนมากๆ เวลาที่ติดตั้ง software เพิ่มเติมโดยผ่านทาง repository server ที่อยู่บน Internet นั้น ไม่ใช่เรื่องสนุกเลย สิ้นเปลีือง bandwidth และเวลา เป็นอย่างมาก เพราะฉนั้นการตั้ง Mirror หรือ Repository server จึงเป็นเรื่องที่ควรทำ

สิ่งที่ต้องมี/ใช้

  • Linux/Raspbian server ที่มี diskspace มากพอที่จะเก็บ software ต่างๆ ในการเขียนบันทึกนี้ ใช้ RPi ต่อกับ external hardrive ขนาด 1 TB
  • rsync
  • Apache

ขั้นตอนวิธีการทำ

  • เมื่อเตรียม raspbian server พร้อม disk space เป็นที่เรียบร้อย ก็ให้ทำการ sync ข้อมูลจาก archive หรือ mirror server ด้วยคำสั่ง

# rsync --archive --verbose --delete --delete-delay --delay-updates archive.raspbian.org::archive /path/to/local/mirror

หรือ จะ sync จาก mirror ในไทย

# rsync --archive --verbose rsync://mirror1.ku.ac.th:/raspbian/raspbian/ /path/to/local/mirror

  • หาก /path/to/local/mirror ไม่ได้อยู่ภายใต้ web directory (/var/www/html) ก็ให้ทำการสร้าง symlink ขึ้นมา
  • บนเครื่อง RPi ที่ต้องการติดตั้ง software ให้แก้ไข /etc/apt/sources.list

Reference:

Comments are closed