การติดตั้ง Odoo 11 บน Debian 9.x

Odoo เป็น software สำหรับธุรกิจ แรกเริ่มนั้นมาจาก TinyERP และได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาเป็น OpenERP จนถึงเวอร์ชั่น 7 ก็มีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งมาเป็น Odoo เพื่อให้ชื่อสอดคล้องกับความสามารถที่เพิ่มขึ้นนอกเหนือจาก ERP

Continue reading

การทำ Mirror/Repository server สำหรับ Raspbian

การติดตั้ง RPi จำนวนมากๆ เวลาที่ติดตั้ง software เพิ่มเติมโดยผ่านทาง repository server ที่อยู่บน Internet นั้น ไม่ใช่เรื่องสนุกเลย สิ้นเปลีือง bandwidth และเวลา เป็นอย่างมาก เพราะฉนั้นการตั้ง Mirror หรือ Repository server จึงเป็นเรื่องที่ควรทำ

Continue reading

บันทึกการทำ Transparent proxy ด้วย Squid บน FreeBSD 10.2

FreeBSD เป็นระบบปฏิบัติการอีกหนึ่งที่ได้รับนิยมมากในการติดตั้งทำเป็น server ต่างๆ ด้วยความเสถียรของระบบ ผมเคยมี web server ตัวหนึ่งที่ไม่เคย reboot เลยเป็นระยะเวลากว่า 1500 วัน จนวันหนึ่งมีคนตัดไฟฟ้าที่จ่ายให้กับ data center ที่ตั้ง server อยู่ Squid  เป็น web cache proxy

Continue reading

บันทึกการทำ Multisite Network WordPress

ความต้องการ เวปไซต์มี 2-3 ภาษา ที่มีปุ่มให้เลือกภาษา เพื่อรองรับกลุ่มผู้เข้าชม โดยมี WordPress เป็นตัว CMS ปกติ แล้วตัว WordPress รองรับภาษาต่างๆ (UTF-8) แต่ไม่รองรับการทำโพสต์หลายภาษา Multi Language จึงมีการใช้เทคนิค Multi Site มาแทน และติดตั้ง plugin ที่ช่วยในการสลับภาษาต่างๆ อย่างตัวที่ใช้ในการเขียนบันทึกนี้จะเป็น Multisite Language Switcher

Continue reading

การทำ Centralized Log server ด้วย Linux + Rsyslog + LogAnalyzer

ระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้งาน network แบบง่ายๆ นั้น ผมใช้ Debian Linux เป็นตัวแม่ข่ายในการทำระบบ โดยมี Rsyslog ทำหน้าที่รับข้อมูล Log จากระบบต่างๆ ลงใน MySQL database เมื่อมีการจัดเก็บข้อมูลแล้ว ก็ใช้ LogAnalyzer ทำหน้าที่ในการรายงานข้อมูลต่างๆ

Continue reading

ระบบ Centralize log system

กำลังศึกษาทำระบบ Centralized Log system เพื่อรองรับ พรบ.คอมพิวเตอร์ ด้วยตัวนี้อยู่ #RaspberryPI ซึ่งใช้ระบบ #OpenSource ไม่ว่าจะเป็น #raspbian (#debian) #rsyslog #loganalyzer และอื่นๆ การทำระบบนี้ ไม่ได้ยากที่การจัดเก็บ แต่วุ่นวายเรื่องของการจัดทำรายงาน  

Continue reading

บันทึกการทำ Apache HTTPS บน Debian

สร้าง cert key  # mkdir -p /etc/ssl/localcerts # openssl req -new -x509 -days 365 -nodes -out /etc/ssl/localcerts/apache.pem -keyout /etc/ssl/localcerts/apache.key # chmod 600 /etc/ssl/localcerts/apache* แก้ไข config ไฟล์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ SSL เช่น default-ssl ports.conf NameVirtualHost *:443 <VirtualHost *:443> SSLEngine On SSLCertificateFile /etc/ssl/localcerts/apache.pem SSLCertificateKeyFile /etc/ssl/localcerts/apache.key อ้างอิง: http://wiki.debian.org/Self-Signed_Certificate

Continue reading

บันทึกการติดตั้ง OpenERP 7.0 บน Debian 7.3

ผมมีแผนการที่จะให้บริการแอพพลิเคชั่นระบบบัญชี การขาย จัดซ์้อ สินค้าคงคลัง ฯลฯ หรือที่เรียกรวมๆ ว่าระบบ ERP สำหรับบริษัท-ร้านค้าที่ไม่มี IT และ/หรือไม่ต้องการที่จะลงทุนมากในส่วนของ IT แต่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการทำงานภายในองค์กร เพื่อให้การบริการเป็นไปได้อย่างสะดวกเรียบร้อย และไม่มีปัญหา ผมจึงต้องลงมือศึกษาอย่างจริงจังในการติดตั้ง ให้บริการ และ ฯลฯ OpenERP นั้น ผมได้ทดลองติดตั้งใช้งานบ้างแล้วบน Linux Mint ซึ่งเป็นเครื่อง Notebook ของผมเอง ในการติดตั้งนั้นก็สะดวกรวดเร็วไม่มีปัญหาใดๆ ในการติดตั้ง และเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนก็ได้ทดลองติดตั้งบน Debian 7.3 อย่างงงงง แต่ก็ผ่านพ้นไปได้ ใช้งานได้ดี ไม่ติดปัญหาใดๆ แต่ในวันนี้ ผมทดลองติดตั้งอีกครั้งบนคอมพิวเตอร์อีกตัวหนึ่ง โดยสมมุติสถานการณ์เสมือนจริง เพื่อทำเอกสารระบบเตรียมการติดตั้งจริง ก็พบปัญหาไม่สามารถใช้งาน OpenERP ได้หลังการติดตั้ง ซึ่งไม่เคยเป็นปัญหาก่อนหน้านี้เลย หลังจากตรวจสอบก็พบว่า PostgreSQL ซึ่งเป็น database engine ไม่ทำงาน…

Continue reading

บันทึกการติดตั้ง Openbravo บน FreeBSD 8.0

บทนำ Openbravo เป็นโปรแกรม ERP แบบ Opensource ซึ่งพัฒนาด้วย Java และเป็น web based application การเขียนบทความนี้ จะเป็นลักษณะเขียนบันทึกการทำ เหมือนหรือคล้ายๆ กับการทำการทดลองอะไรบางอย่าง ทำไปบันทึกไป ยังไม่รู้ว่าจะสามารถติดตั้งและใช้งาน Openbravo 2.50 บน FreeBSD 8.0 ได้สำเร็จหรือไม่

Continue reading