การตั้ง user/password สำหรับ Apache Web directory

แก้ไข apached.conf <Directory “/var/www/html/protected”> AllowOverride AuthConfig # The Options below is an example. Use what you deem is necessary. Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec Order allow,deny Allow from all </Directory> แก้ไข .htaccess AuthType Basic AuthName “Authentication Required” AuthUserFile “/etc/htpasswd/.htpasswd” Require valid-user สร้าง user/password file # htpasswd -c /etc/htpasswd/.htpasswd username restart…

Continue reading

การทำ Mirror/Repository server สำหรับ Raspbian

การติดตั้ง RPi จำนวนมากๆ เวลาที่ติดตั้ง software เพิ่มเติมโดยผ่านทาง repository server ที่อยู่บน Internet นั้น ไม่ใช่เรื่องสนุกเลย สิ้นเปลีือง bandwidth และเวลา เป็นอย่างมาก เพราะฉนั้นการตั้ง Mirror หรือ Repository server จึงเป็นเรื่องที่ควรทำ

Continue reading

บันทึกการทำ Multisite Network WordPress

ความต้องการ เวปไซต์มี 2-3 ภาษา ที่มีปุ่มให้เลือกภาษา เพื่อรองรับกลุ่มผู้เข้าชม โดยมี WordPress เป็นตัว CMS ปกติ แล้วตัว WordPress รองรับภาษาต่างๆ (UTF-8) แต่ไม่รองรับการทำโพสต์หลายภาษา Multi Language จึงมีการใช้เทคนิค Multi Site มาแทน และติดตั้ง plugin ที่ช่วยในการสลับภาษาต่างๆ อย่างตัวที่ใช้ในการเขียนบันทึกนี้จะเป็น Multisite Language Switcher

Continue reading

การทำ Centralized Log server ด้วย Linux + Rsyslog + LogAnalyzer

ระบบการจัดเก็บข้อมูลการใช้งาน network แบบง่ายๆ นั้น ผมใช้ Debian Linux เป็นตัวแม่ข่ายในการทำระบบ โดยมี Rsyslog ทำหน้าที่รับข้อมูล Log จากระบบต่างๆ ลงใน MySQL database เมื่อมีการจัดเก็บข้อมูลแล้ว ก็ใช้ LogAnalyzer ทำหน้าที่ในการรายงานข้อมูลต่างๆ

Continue reading

ระบบ Centralize log system

กำลังศึกษาทำระบบ Centralized Log system เพื่อรองรับ พรบ.คอมพิวเตอร์ ด้วยตัวนี้อยู่ #RaspberryPI ซึ่งใช้ระบบ #OpenSource ไม่ว่าจะเป็น #raspbian (#debian) #rsyslog #loganalyzer และอื่นๆ การทำระบบนี้ ไม่ได้ยากที่การจัดเก็บ แต่วุ่นวายเรื่องของการจัดทำรายงาน  

Continue reading