การเพิ่ม USB Drive บน Linux

wpid-20150304_141603.jpgความต้องการที่จะโอนข้อมูลจากบน Linux Server ลงใน USB flash drive หรือจะเพิ่ม disk space ด้วยการต่อ USB External Drive มีวิธีการและขั้นตอน ดังนี้

  • เสียบ USB flash drive เข้ากับช่อง USB บน Linux Server
  • ตรวจสอบชื่ออุปกรณ์ของ USB นั้น ด้วยคำสั่ง

# fdisk -l

ตัวอย่างผลลัพธ์ส่วนหนึ่งของ fdisk
Disk /dev/sdc: 7.5 GiB, 8004304896 bytes, 15633408 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xd3ee034a

Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sdc1 32 15633407 15633376 7.5G b W95 FAT32

  • โดยปกติแล้ว USB จะมี filesystem เป็น FAT32 หากต้องการเปลี่ยน filesystem เป็นอย่างอื่น เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น ext4 ก็ต้องทำการลบ partition เดิม แล้วสร้าง partition ใหม่ ด้วยคำสั่ง

# fdisk /dev/sdc

  • fdisk เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการจัดการ partition ของ disk ซึ่งสามารถกด m เพื่อดูคำสั่งอื่นได้ คำสั่งที่ใช้หลักๆ ก็มี ดังนี้

d คือ การลบ partition
p คือ ดู partition table
n คือ สร้าง new partition
w คือ การ write/save partition table
q คือ การออกจากโปรแกรม

  • หากมีการสร้าง partition ใหม่ ก็ต้องทำการกำหนด filesystem ให้กับ partition ใหม่ด้วยคำสั่ง

# mkfs.ext4 /dev/sdc1

  • เมื่อได้ filesystem ตามที่ต้องการแล้ว ก็ทำการ mount ขึ้นมาใช้งาน ก่อนที่จะทำการ mount ก็ต้องมี mount point ก่อน คำสั่งตามนี้

# mkdir /mnt/usb01
# mount /dev/sdc1 /mnt/usb01

  • หากต้องการให้ USB ถูก mount ขึ้นมาใช้งานทุกครั้ง ก็ต้องการแก้ไขไฟล์ /etc/fstab โดยเพิ่มบรรทัดตามนี้

/dev/sdc1 /mnt/usb01 ext4 defauls 1 2

  • การจะเอา USB ออกหลังจากการใช้งานเสร็จสิ้น ก็ต้องทำการ umount filesystem ก่อน ด้วยคำสั่ง

umount /dev/sdc1

Reference

Environment

  • Rasbian (jessie) on Raspberri Pi

Comments are closed