พูดจาประสา “เหี้ย”

บทประพันธ์นี้ เป็นบทที่ผมชอบมากบทหนึ่ง เอาไว้เตือนใจตัวเอง

Comments are closed