ทำธุรกิจ

ด้วยภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน แม้มีงานประจำอยู่แล้ว คงต้องหาอะไรทำเพิ่มเติม เพื่อเป็นการเสริมรายได้และความมั่นคงในการดำรงชีวิตในสังคมปัจจุบัน

ดังนั้น น่าจะเป็นการดีที่จะเริ่มต้นทำอะไรเป็นของตัวเองบ้าง งาน IT Support น่าจะเป็นอะไรที่สะดวกที่สุด เนื่องจากมีความรู้ ความชำนาญอยู่แล้ว

อีกทั้งธุรกิจ SME มีมากมายที่ยังไม่มี IT Support ทำให้การแข่งขันทางธุรกิจไม่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทันท่วงที การจ้างพนักงาน IT อาจจะเป็นการเพิ่มต้นทุน ทำให้กำไรลดลง ทางเลือกในการมี IT support ก็คือ การจ้างงานเป็นงานๆ หรือเป็นโครงการกันไป

หากองค์กรใดต้องการ IT Support สามารถติดต่อผม ได้ที่ 080-565-9001 หรือ chookiat.com@gmail.com

ผมมีให้บริการทางด้าน

  • แก้ไขปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ผ่าน Remote Control
  • ให้บริการ web hosting พร้อมดูแล
  • จัดหาอุปกรณ์ IT ต่างๆ
  • วางแผน ออกแบบระบบ IT ให้สอดคล้องกับความต้องการ
  • อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ IT ไม่ว่าจะเป็นระบบโทรศัพท์ IP

Comments are closed