ต้นโมกในกระถาง

ต้นโมกชุดนี้ซื้อมาได้ประมาณ ๒ อาทิตย์ ก่อนที่จะซื้อกระถางมาใส่ เวลาที่เป็นกระถางเป็นเช้าวันทำงานเวลา ๖.๓๐ น. ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมงในการทำ

Comments are closed