ความล้มเหลว ๒๕๕๒

เมื่อกลางเดือนตุลาคมปีที่แล้ว เขียน blog ภายในองค์กรไว้ เป็นเรื่องราวความในใจของผู้บริหารงาน IT คนหนึ่ง ที่พยายามสร้างรากฐานที่มั่นคง เพื่อให้องค์กรมีขีดความสามารถที่สูงขึ้น ลดปัญหาภายในองค์กร แต่ก็ไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้นำองค์กรท้องถิ่น

ibmd.tha.itmanager talk 091016

หลังจากที่โพสต์ไปแล้ว ก็ได้รับกาาติดต่อจากผู้บริหารระดับสูง มีการพูดคุยกับหัวหน้างานตรง และผู้บริหารท้องถิ่น สุดท้ายก็ “บัวแล้งน้ำ”

ปี ๒๕๕๒ เป็นปีที่ผมล้มเหลวที่สุดในการชีวิตการทำงาน โดยปกติแล้วคนที่เริ่มงานกับองค์กรใหม่ๆ มักจะมีผลงานดีๆ ออกมา การเริ่มต้นแบบนี้ ทำให้ผมคิดว่า ผมคงไม่ประสบความสำเร็จกับองค์กรนี้อย่างแน่นอน องค์กรที่มีผู้นำที่มีความคิดดีๆ ขาดอยู่ความคิดเดียว “คิดที่จะทำ”


Comments are closed