ความล้มเหลวประจำปี ๒๕๕๓

ปีนี้ ๒๕๕๓ ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งปีที่ผมไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานสายอาชีพของผม การทำงานของผมกับองค์กรนี้มีความท้าทายหลากหลายเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการทำงาน วัฒนธรรมองค์กร ทีมงานบริหาร และตัวผู้นำ (เฉพาะท้องถิ่น)

แต่ผมก็คงไม่ยอมแพ้อย่างง่ายดายนัก เพราะทีมผู้บริหารสูงสุด ได้กำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย แนวนโยบาย หลักการผู้นำ ซึ่งเป็นหลักการและแนวทางที่ถูกต้อง แต่การเปลี่ยนแปลงใดๆ ก็แล้วแต่ คงต้องใช้เวลา ที่นี่ขึ้นอยู่กับผมที่ว่า “ผมจะทนได้นานสักเท่าไร

ในการประเมิน performance ประจำปีของผม ผมให้ตัวเองตกสำหรับในหัวข้อสายงานอาชีพ

Comments are closed