• เมื่อได้รับ Certificate ไฟล์ให้ save ลงเครื่องก่อน
  • การติดตั้ง cert ทั้ง 2 files ก็ double-click ที่ไฟล์แต่ละอัน และเลือก option ที่เกี่ยวกับ Local Machine
  • ไปที่ VPN เพื่อทำการสร้าง VPN profile
    • ตั้งชื่อ ตัวอย่าง IKEv2-4shine
    • ใส่ server
    • เลือก VPN Type เป็น Auto ก่อนก็ได้
  • จากนั้นไปที่ Network and Internet เปิด property ของ connection ที่สร้างไว้ แก้ไข Options เป็น IKEv2
  • เพื่อแก้ไขการตั้งค่า VPN ให้ตรงกับระบบ เปิด Powershell และพิมพ์คำสั่งด้านล่างนี้ แก้ไข ConnectionName ให้ตรงกับที่ตั้งไว้
Set-VpnConnectionIPsecConfiguration -ConnectionName "IKEv2-4shine" -AuthenticationTransformConstants SHA256 -CipherTransformConstants AES256 -DHGroup Group14 -EncryptionMethod AES256 -IntegrityCheckMethod SHA256 -PFSgroup PFS2048 -Force