ความต้องการ (โจทย์)

ต้องการให้ LAN 2 VLAN ออกเน็ตเส้นทาง WAN ที่แตกต่าง โดยสภาพแวดล้อมดังนี้

 • WAN1 – AIS Fibre ต่อแบบ bridge mode กับ ether1
 • WAN2 – NT Max DFiber ต่อแบบ bridge mode กับ ether2
 • LAN1 (172.16.10.0/24) – สำหรับอุปกรณ์ทั่วไป โดยให้ออกเน็ตทาง WAN1
 • LAN2 (172.16.20.0/24) – สำหรับอุปกรณ์ IoT และ Guest WiFi ออกเน็ตทาง WAN2

การตั้งค่า WAN และ LAN จะไม่กล่าวถึงในโพสต์นี้

การตั้งค่า

 • เริ่มต้นด้วยการทำ mangle rule สำหรับการกำหนดว่า LAN IP ใด ให้ออก routing ใด
  ไปที่ /ip firewall mangle
  • add chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=AIS_Route passthrough=yes src-address=172.16.10.0/24
  • add chain=prerouting action=mark-routing new-routing-mark=NT_Route passthroug=yes src-address=172.16.20.0/24
 • หลังจากนั้นทำการกำหนดเส้นทางให้แต่ละ route mark
  /ip route
  • add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=WAN1 routing-mark=AIS_Route
  • add dst-address=0.0.0.0/0 gateway=WAN2 routing-mark=NT_Route