• เมื่อได้รับไฟล์ .p12 มาแล้ว ให้ save ไฟล์ไว้บน Android
 • ทำการติดตั้ง .p12 cert โดยไปที่ Setting — Security — Encryption & credentials — Install a certificate — VPN & app user certificate แล้วทำการเลือกไฟล์ .p12 ใส่รหัส password ให้ถูกต้อง
 • ติดตั้ง strongSwan จาก Play store
 • เปิดแอพ strongSwan เลือก ADD VPN PROFILE
  • ใส่ชื่อ server ตามรายละเอียด
  • เลือก VPN Type เป็น IKEv2 Certificate
  • แตะเลือก Select user certificate
  • ตั้งชื่อ Profile name ตามต้องการ
 • แตะ SAVE ที่มุมขวาบน