• ใส่ remote.chookiat.com ในช่อง ID Server ที่เหลือปล่อยว่างไว้ ตามภาพล่าง
โปรดสังเกตุด้านล่างของหน้าต่าง ต้องเป็น Ready
  • เมื่อพร้อมให้ remote แล้ว จึงแจ้ง ID ที่ปรากฎอยู่
Download link: http://remote.chookiat.com/downloads/rustdesk-host=remote.chookiat.com,key=e1RieArN9EFnfnBX0FvQk7mx8IcHz412HJwSilvORFY=.exe

Leave a Reply