หลักการ: ใช้ e-mail client ต่อกับทั้งอีเมล์เก่าและใหม่ สร้าง folder บนเมล์ใหม่ แล้วย้ายอีเมล์ต่างๆ จากอีเมล์เก่าไปไว้ที่ folder ที่สร้างใหม่


วิธีการ

  • ติดตั้งโปรแกรมอ่านอีเมล์เช่น Thunderbird
  • ตั้งค่า Gmail ให้สามารถใช้งาน imap
    • คลิ๊กที่รูปเฟือง และ See all settings (รูป gmail-1)
    • เลือก Forwarding and POP/IMAP (รูป gmail-2) เลือกเปิด Enable IMAP
  • เปิดโปรแกรม Thunderbird และตั้งค่าการเข้า gmail ตั้งค่าต่างๆ ตามตารางตั้งค่าสำหรับ gmail อ้างอิงจาก Gmail support หากตั้งค่าถูกต้อง ก็จะสามารถ download อีเมล์จาก Gmail ได้ การ download อีเมล์จะใช้เวลามาก-น้อย ขึ้นอยู่กับขนาดและจำนวนของอีเมล์
Thunderbird สามารถที่จะทำการตั้งค่าอีเมล์ให้อัตโนมัติ โดยการตรวจสอบจากอีเมล์ที่ใส่ไป ตามภาพหน้าจอด้านล่าง (Thunderbird 1-6)
Incoming Mail (IMAP) Serverimap.gmail.com
Requires SSL: Yes
Port: 993
Outgoing Mail (SMTP) Serversmtp.gmail.com
Requires SSL: Yes
Requires TLS: Yes (if available)
Requires Authentication: Yes
Port for SSL: 465
Port for TLS/STARTTLS: 587
Full Name or Display NameYour name
Account Name, User name, or Email addressYour full email address
PasswordYour Gmail password
ตารางตั้งค่าสำหรับ gmail
  • การเพิ่ม e-mail ให้คลิ๊กที่ top-level ทางด้านซ้าย ภายใน Set Up Another Account เลือก Email
  • ทำการสร้าง folder ใหม่บนอีเมล์ใหม่ สำหรับการย้ายอีเมล์เก่ามาเก็บไว้
ตรวจสอบความครบถ้วนอีเมล์ที่ย้ายบนเวป gmail ก่อนที่จะดำเนินการลบอีเมล์เก่า
  • เมื่อทำการย้ายอีเมล์เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถลบโปรแกรม Thunderbird หรือจะเก็บไว้ใช้งานก็แล้วแต่ความชอบใจ

Leave a Reply