เดือนแรกที่การไฟฟ้านครหลวงได้มีการปรับอัตราค่าไฟฟ้าผันแปร ft จาก 0.24/0.25 เป็น 0.9343 โชคดีที่ติดตั้งระบบ Solar-cell on-grid ประกอบกับเดือนกันยายน มีพายุเข้าฝนตกเกือบทั้งเดือน อากาศไม่ร้อน

แนวโน้มปริมาณการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ ก็ลดลง เพราะระบบแสดงให้เห็นการใช้ปริมาณไฟฟ้า เป็นการสร้างความระมัดระวังในการใช้พลังงานไฟฟ้า การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นแบบประหยัดพลังงานมากขึ้น เช่น ระบบปรับอากาศที่เป็นแบบ Inverter แบบแสงสว่างที่เป็น LED

การมีทางเลือกอย่าง Solar on-grid ก็ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย เช่น ปกติจะปั๊มน้ำตอนเย็น-ค่ำ ก็เปลี่ยนมาเป็นเวลากลางวันตอนที่มีแสงแดด ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฯ

ระบบ Solar on-grid เหมาะมากกับสถานที่ๆ มีการใช้พลังงานไฟฟ้ามากในเวลากลางวัน เช่น บริษัท ห้างร้าน หรือคนที่ work at home/from home.

Leave a Reply