ผลประกอบการการไฟฟ้าส่วนครัวเรือน 3 เดือนที่ผ่าน กรกฎา-สิงหา-กันยา โดยเฉลี่ยแล้วระบบพลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 24%

เดือนกันยา อาจจะมีการใช้และผลิตน้อยกว่า 2 เดือนก่อนหน้า เพราะฝนตกเกือบทุกวัน อากาศไม่ร้อน ลดการเปิดเครื่องปรับอากาศ

Leave a Reply