คำว่า Low code หรือ No code นั้นมีมานานแล้ว เพียงแต่อาจจะไม่ได้ทำการตลาดในประเด็นนี้สักเท่าไร และยังจำกัดอยู่ในวงแคบๆ แต่ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันนี้ ทำให้เกิดเครื่องมือด้านนี้มากขึ้น ช่วยให้การพัฒนาได้กว้างขึ้น

ส่วนตัว ณ เวลานี้ใช้ SharePoint, Power Automation, Power Apps ช่วยในการทำรายงานโดยดึงข้อมูล หัดทำ app เล็กๆ ง่ายๆ ทำ automate flow ลดงานทำมือที่ซ้ำๆ


Leave a Reply