ขอเป็นส่วนหนึ่งในล้านต้นไม้ในกรุงเทพ มีความตั้งใจจะปลูกต้นไม้ที่บ้านอยู่แล้ว เมื่อ 2 ปีก่อนก็ได้ทำการเพาะเมล็ดทุเรียน เพิ่งจะเอาลงเข่งเมื่อหลายเดือนก่อน ลองปลูกต้นไม้ในเข่ง และวางไว้ดาดฟ้าที่บ้าน

2-3 วันก่อนก็ไปซื้อต้นไม้ร้านแถวพระราม 3 ใกล้ๆ บ้าน ราคาต้นโมกที่ต้องการเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน เปิดราคาที่ 220 อุทานแล้วในอยากจะขึ้นรถขับออกจากร้านไปเลย แต่คิดดูอีกที่ค่าน้ำมันที่จะไปแหล่งต้นไม้ ณ เวลานี้ก็ใช่ย่อย ก็พยายามต่อรองราคาจนในที่สุดได้ที่ 180 ส่วนดินปลูกก็อีกถุงละ 20 กากมะพร้าวก็ 20 วันนั้นหมดไป 680 กับการที่จะปลูกต้นโมก 3 ต้น

วันนี้มีโอกาสจึงจัดการนำต้นโมกลงกระถางและวางไว้ที่ระเบียงรับแดดเช้า เจริญรุ่งเรืองเติบโตแข็งแกร่งนะต้นไม้ จะได้มีร่มและส่งกลิ่นหอมๆ ให้หน่อย

ต้นโมก 180
ทุเรียนในเข่ง

2 thoughts on “กรุงเทพสีเขียว ต้นไม้ล้านต้น

Leave a Reply