เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ได้ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ออนกริดขนาด 3 kW โดยตั้งใจว่าจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตไฟฟ้ามาใช้กับการเปิดเครื่องปรับอากาศในเวลากลางวัน พร้อมกับได้เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเก่า เป็นระบบ Inverter ซึ่งได้ชื่อว่าใช้ปริมาณไฟฟ้าน้อยกว่า มีประสิทธิภาพดีกว่า

จากข้อมูลการใช้พลังงานของ MEASmartLife ที่เป็นแอพของการไฟฟ้านครหลวง ได้สร้างกราฟเปรียบเทียบปริมาณไฟฟ้าตามภาพด้านล่าง แสดงให้เห็นว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าลดลง เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลของแต่ละเดือนและจากปีที่ผ่านมาก

ข้อมูลจากการไฟฟ้า เปรียบเทียบการใช้ปริมาณไฟฟ้า

ภาพกราฟด้านล่างนี้เป็นข้อมูลการใช้พลังงานตั้งแต่ปี 2020 ซึ่งได้เก็บข้อมูลไว้เพื่อประกอบการตัดสินใจในการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ แรกเริ่มนั้นคิดไว้ว่าจะทำเป็นระบบ Hybrid คือเก็บพลังงานที่ผลิตได้ในระบบแบตเตอรี่ แต่ค่าใช้จ่ายลงทุนนั้นค่อนข้างสูง เลยทำระบบออนกริดก่อน แล้วค่อยๆ ขยับขยาย

เปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2020-2022

จากกราฟข้างต้น จะเห็นได้ว่าปริมาณการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น จนกระทั่งติดตั้งระบบโซลาร์ออนกริดในเดือนมิถุนายน ทำให้ปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าจากการไฟฟ้าลดลง

เริ่มต้นทำวันนี้ ได้ผลวันนี้

ประสิทธิภาพของแหล่งผลิต

ตัวเลขปริมาณ เมื่อเทียบกับของการไฟฟ้าแล้ว จะดูแตกต่างกันมาก เอาเป็นว่าดูคร่าวๆ กันที่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วกัน จะเห็นได้ช่วงเดือน มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ช่วงแดดไม่เต็มที่ ระบบโซลาร์เซลล์สามารถผลิตปริมาณไฟฟ้าเฉลี่ยได้เกือบถึง 24% ของการใช้พลังงานไฟฟ้าทั้งหมด

ในช่วงเวลากลางวันมีการใช้พลังงานไฟฟ้าไม่เกิน 2 kW แต่ระบบที่ติดตั้งสามารถผลิตได้ถึง 3 kW ซึ่งใช้งานไม่เต็มประสิทธิภาพของระบบ

ทางการไฟฟ้านครหลวงมีโครงการรับซื้อพลังงานไฟฟ้าภาคประชาชน ตอนนี้ก็ได้ยื่นเรื่องสมัครเข้าโครงการแล้ว รอการตอบกลับจากการไฟฟ้าฯ หวังว่าระบบฯ ที่ลงทุนไป จะได้ผลิตไฟฟ้าได้เต็มประสิทธิภาพ

ทำให้เต็มที่

Leave a Reply