รายชื่อสมาชิกวุฒิสภา 250 คน สมัยคสช. ณ วันที่พิจารณาแก้ไข ม. 272

รายชื่อสมาชิกวุฒิสภาสำรองอีก 50 คน สมัยคสช.

อตฺตาหิ อตฺตาโน นาโถ

อ้างอิง https://ilaw.or.th/node/5366

Leave a Reply