ต้นโมกในกระถาง

ต้นโมกชุดนี้ซื้อมาได้ประมาณ ๒ อาทิตย์ ก่อนที่จะซื้อกระถางมาใส่ เวลาที่เป็นกระถางเป็นเช้าวันทำงานเวลา ๖.๓๐ น. ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมงในการทำ

Posted in General

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Ads